Sonolor Fra 1969-74

Hjältar:
Lucien van Impe

Sponsorer:
Sonolor
Fransk tillverkare av radio och tv

Placeringar / Framgångar

Tour de France:                     Lucien van Impe 3:a 1971

Sonolor-Lejeune 1969-71
Sonolor 1972-73
Sonolor-Gitane 1974

Cyklar:
1969-73 Lejeune,
1974 Gitane

Lucien van Impe / Lejeune 1971

Team Manager
Jean Stablinski