FRED ROMPELBERGS FANTASTISKA  HASTIGHETSREKORD PÅ CYKEL 

 

Fred Rompelberg,
Holland
Innehållare av Världsrekordet på hastighetscykling med 268,831 km/t•The photo shows Fred during his successful world record attempt on 1995-10-03 on his special bicycle behind a dragster of the Strasburg Drag Racing Team on a dried up salt lake, the so called Salt Flats at Bonneville near Salt Lake City in the federal state of Utah in the USA.
 
The exactly
measured speed was 268,831 km/h.

 


World Record Bicycle

 

The World Record Bicycle
Specifications of bicycle

Bicycle


Rider:              Fred Rompelberg, Maastricht, The Netherlands;

                       age 50 (1995), height 6 ft, weight 170 lb;

                       married, two children;

                       current holder of 10 various bicycle world records.

Design:           Dave Tesch, San Diego, San Marcas CA.

Built by:          Dave Tesch, San Diego, San Marcas CA.

Cost:              US $ 12,000.-.

Gears:            Double reduction gearing,

                       primary built by Cook Brothers,

                       70 / 13 teeth - 60 / 15 teeth,

                       covering 114,2 ft distance with one pedal system rotation

                       (fourfold of a normal 10-speed gearing).

Wheelbase:    57 in (average of a normal race bike is about 40 in).

Saddle:           Leather, manufactured by Brooks.

Brake:             Shimano "Cantilever" type on rear wheel only.

Fork:               Special Italian racing fork,

                       designed to provide suspension travel at high speeds.

Steering

dampener:      Motorcycle type.

Wheels:          Special aluminium rims, - hubs and - spokes;

                       18 in diameter for lower centre of gravity

                       (average of a normal race bike is 27 in).

Tires:              V-rated motorcycle road racing slicks,

                       capable for more than 150 mph.

Weight:          Total of 43 lb.

 

Fartrekord

Toppfart
Det har sagts att cykeln inte är en uppfinning utan en upptäckt, och redan Leonardo Da vinchi hade ritningar på cykelliknande maskiner. Cykeltävlingar har förmodligen också funnits ända sedan de det fanns mer än en cykel att tillgå.
Människans vilja att alltid tänja gränser har också gjort att man ständigt strävat efter att sätta nya rekord på cykel.
den självklara strävan efter att utforska hur fort det är möjligt att cykla både med och utan Hjälpmedel.
Faktorerna som påverkar en cyklists fart är självklart dels de rent fysiska förutsättningarna hos cyklisten. Det vill säga hur stor utväxling och hur fort den kan trampas runt, och dels den yttre påverkan där fartvinden och däckens rullmotstånd mot marken utgör de begränsande faktorerna.
Av dessa faktorer är det fartvinden som utgör den största begränsningen, och genom att  neutralisera den med hjälp av vindskydd har man kunnat nå fantastisk hastighet, för närvarande nästan 269 km/t.
Ett annat rekord är den toppfart man kan uppnå utan Mekaniska hjälpmedel, men med hjälp av brant lutning, dels på asfalt och dels på snö/is.
Hastighetsrekord för toppfart när det gäller standardcykel på slätväg vet jag inte om det finns, men en professionell spurtspecialist kan komma upp i farter över 70 km/t under slutfasen av en spurt.
 

Toppfart i nedförsbacke
På asfalt


På snö/is